• Akce
  • Ukončení projektu Plasty II

Ukončení projektu Plasty II

K 30. 4. 2019 byl úspěšně ukončen projekt Plasty II, podporovaný v rámci programu OP PIK – Spolupráce – Technologické platformy I. Mezi jeho hlavní výstupy patří zpracování a aktualizace základních strategických dokumentů ČTP Plasty a to Technologického foresightu, Strategické výzkumné agendy a Implementačního akčního plánu. Tyto dokumenty byly využity jako výchozí materiály pro přípravu podkladů nutných pro zařazení Průmyslové chemie včetně plastikářského průmyslu mezi Národní inovační platformy a do Národní RIS3 strategie.

 

 

 

 

 

Copyright © 2014–2023, Česká technologická platforma PLASTY - všechna práva vyhrazena.

ctpp logo kratke barva-99px-web   LOGO EU OP PIK 2017     MPO2706x112 95