Cíle splněny

K 31. 12. 2014 byly splněny cíle a byl ukončen projekt 5.1 SPTP02/044 Plasty podporovaný v rámci OPPI - Spolupráce - Technologické platformy II.

Pracovní setkání k přípravě společných projektů

5. 11. a 4. 12. 2014 se konala pracovní setkání k přípravě společných projektů, aktualizaci strategických dokumentů a formulování strategie udržitelnosti TP pro období 2015 – 2020.

Místo: Administrativní budova firmy RADKA spol. s r.o. Pardubice, Na Lužci 706, 53341 Lázně Bohdaneč

Hlavníbody programu byly:
Informace o přípravě společných projektů a diskuse ke konkrétním možnostem a tématům spolupráce na projektech výzkumu, vývoje a inovací
Workshop k aktualizaci strategických dokumentů a formulování strategie udržitelnosti TP pro období 2015 – 2017:
- Strategická výzkumná agenda
- Implementační akční plán
- Priority témat pro podporu výzkumu, vývoje a inovací a rozvoje chemického průmyslu v České republice
- Strategie udržitelnosti TP pro období 2015 – 2017
Návrh dalšího postupu, závěr

 

Copyright © 2014–2021, Česká technologická platforma PLASTY - všechna práva vyhrazena.

ctpp logo kratke barva-99px-web   LOGO EU OP PIK 2017     MPO2706x112 95