Skip to main content

Pracovní setkání v Bohdanči

04 září, 2023

Revizi základních dokumentů, SVA a IAP a návrhu na jejich doplnění a aktualizaci byl věnován workshop s širší účastí členské základny 30. 3. 2017 v Lázních Bohdaneč. Dalšími významnými body jednání byly finanční a organizační otázky související s podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace a další postup při plnění cílů projektu. V posledním bodu programu byla diskutována rostoucí důležitost významu RIS3 strategií a Národních inovačních platforem, což klade zvýšené nároky na kvalitu zpracování strategických dokumentů včetně technologického foresightu pro oblast plastikářského průmyslu jakožto oblasti s významným potenciálem dalšího růstu.

Vaše náměty, připomínky a spolupráci uvítáme.

27
Členů ČTPP
12
let řešíme plasty
150+
projektů

V případě dotazů nebo zájmu o členství v ČTP PLASTY nás neváhejte kontaktovat.