Historie ČTP Plasty

V roce 2010 Svaz chemického průmyslu ČR inicioval vznik a začal podporovat činnost České technologické platformy PLASTY (ve zkratce ČTPP).

ČTPP byla registrována 13. 4. 2011 jako zájmové sdružení právnických osob podle zákona č. 40/1964 Sb.

V období 1. 7. 2012 – 31. 12. 2014 ČTPP úspěšně realizovala projekt 5.1 SPTP02/044 "Plasty", podporovaný v rámci OPPI, programu Spolupráce – Technologické platformy.

V období 4. 5. 2016 – 30. 4. 2019 ČTPP úspěšně realizovala projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007178 „Plasty II“, podporovaný v rámci OPPIK, programu Spolupráce – Technologické platformy.

Copyright © 2014–2023, Česká technologická platforma PLASTY - všechna práva vyhrazena.

ctpp logo kratke barva-99px-web   LOGO EU OP PIK 2017     MPO2706x112 95