Projekt ČTP Plasty

EUOPPIKMPO1200x37795

V období 4. 5. 2016 – 30. 4. 2019 ČTPP úspěšně realizovala projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007178 „Plasty II“, podporovaný v rámci OPPIK, programu Spolupráce – Technologické platformy. Hlavními cíli projektu byly aktualizace Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního plánu (IAP), zpracování technologického foresightu a iniciování a spolupráce při přípravě nejméně 3 společných projektů v oblasti rozvoje a internacionalizace a 4 společných projektů VaVaI.

V období 1. 7. 2012 – 31. 12. 2014 ČTPP úspěšně realizovala projekt 5.1 SPTP02/044 "Plasty", podporovaný v rámci OPPI, programu Spolupráce – Technologické platformy. Hlavními výstupy projektu bylo zpracování Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního plánu (IAP) a iniciování a spolupráce při přípravě řady akcí, publikací a projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

 

Copyright © 2014–2021, Česká technologická platforma PLASTY - všechna práva vyhrazena.

ctpp logo kratke barva-99px-web   LOGO EU OP PIK 2017     MPO2706x112 95