Česká technologická platforma PLASTY

Vítáme Vás na stránkách České technologické platformy PLASTY. Úkolem ČTP PLASTY je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch plastikářského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

V rámci řešení projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007178 „Plasty II“ (více o projektu zde), podporovaného v rámci OPPIK byl k 31. 10. 2017 ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR zpracován Technologický foresight výroby a zpracování plastů v kontextu globálního vývoje (zde). Současně byla aktualizována Strategická výzkumná agenda (zde) a Implementační akční plán (zde). Vaše náměty, připomínky a spolupráci uvítáme.

V případě dotazů nebo zájmu o členství v ČTP PLASTY nás neváhejte kontaktovat.


IdentiPlast 2019, Londýn 7. - 8. 3. 2019

7. - 8. 3. se bude konat v Londýně konference IdentiPlast 2019: Plastics, Sustainability and...

Více

Valná hromada, konference ČTP PLASTY a workshop Cirkulární ekonomika

Valná hromada, konference k aktualizaci strategických dokumentů a workshop Cirkulární ekonomika...

Více

SusChem Brokerage Event 2018

V úterý 23. 10. 2018 se bude konat v Bruselu SusChem Brokerage Event 2018, organizovaný...

Více

Stanovisko PlasticEurope k plastům pro jedno použití

Organizace PlasticsEurope zpracovala stanovisko k „single-use plastic products“, vyzývající...

Více

SusChem Stakeholder event

Ve středu 20. června 2018 se v Bruseku konal každoroční SusChem stakeholder event organizovaný...

Více

Workshop „Pěnový polystyren a cirkulární ekonomika“

Česká technologická platforma PLASTY pořádala workshop „Pěnový polystyren a cirkulární ekonomika“,...

Více

Konference Trendy vývoje a synergie v chemii a energetice

ČTP PLASTY ve spolupráci s ČTP SusChem, ČTP pro udržitelnou energetiku, Českou vodíkovou...

Více

Valná hromada a konference ČTP PLASTY

V úterý 10. října 2017 se ve firmě RADKA spol. s r.o. Pardubice na adrese Na Lužci 706, 53341...

Více

Pracovní setkání k přípravě technologického foresightu

Pracovní setkání k přípravě technologického foresightu ČTP PLASTY se bude konat v úterý 4....

Více

Copyright © 2014–2019, Česká technologická platforma PLASTY - všechna práva vyhrazena.

ctpp logo kratke barva-99px-web   LOGO EU OP PIK 2017     MPO2706x112 95