Česká technologická platforma PLASTY

Vítáme Vás na stránkách České technologické platformy PLASTY. Úkolem ČTP PLASTY je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch plastikářského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

V rámci řešení projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007178 „Plasty II“ (více o projektu zde), podporovaného v rámci OPPIK byl k 30. 4. 2019 ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR zpracován a aktualizován Technologický foresight výroby a zpracování plastů v kontextu globálního vývoje (zde). Současně byla aktualizována Strategická výzkumná agenda (zde) a Implementační akční plán (zde). Vaše náměty, připomínky a spolupráci uvítáme.

V případě dotazů nebo zájmu o členství v ČTP PLASTY nás neváhejte kontaktovat.


Konference k aktuální problematice plastů

Konference České technologické platformy Plasty zaměřená na aktuální problematiku plastů (Zelená...

Více

Pracovní setkání k chemické recyklaci

Společné pracovní setkání ČTP Plasty a SCHP ČR – Pracovní skupiny pro chemickou recyklaci,...

Více

Valná hromada a workshop ČTP PLASTY 15. 12. 2020

Valná hromada České technologické platformy PLASTY a workshop k projektu Plasty IV se konaly...

Více

Evropský Green Deal II

SUSCHEM CZ pořádá 8. 12. 2020 od 11.00 hodin webinář Evropský Green Deal a jeho část:...

Více

Projekt Plasty IV

Projekt Plasty IV, navazující na projekt Plasty II, byl 30. listopadu 2020 přihlášen k podpoře...

Více

Valná hromada a workshop ČTP PLASTY

Valná hromada ČTPP, jednání Řídicího výboru ČTPP a workshop k projektu Plasty III...

Více

SusChem Brokerage Event 2019

Ve středu 27. listopadu 2019 se bude za účasti zástupce ČTP Plasty v Bruselu konat každoroční...

Více

Projekt Plasty III

Projekt Plasty III, navazující na projekt Plasty II, byl 10. září 2019 přihlášen k podpoře...

Více

Ukončení projektu Plasty II

K 30. 4. 2019 byl úspěšně ukončen projekt Plasty II, podporovaný v rámci programu OP PIK...

Více

Copyright © 2014–2021, Česká technologická platforma PLASTY - všechna práva vyhrazena.

ctpp logo kratke barva-99px-web   LOGO EU OP PIK 2017     MPO2706x112 95