Organizační struktura ČTP Plasty

Statutárním orgánem ČTP plasty je Řídicí výbor.

Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA (SCHP ČR) - předseda
Ing. Jana Marelová, Ph.D. (Synthos Kralupy, a.s.) - člen
Ing. Ladislav Novák (BASF spol. s r.o.) - člen
Dr. Ing. Jiří Pokorný (VŠCHT Praha) - člen 
Ing. Jaroslav Toufar (Plastikářský klastr) - člen 

Kontrolním a revizním orgánem ČTP plasty je Kontrolní VÝBOR.

Ing. Pavlína Kulhánková (MPO)
Ing. Ivan Souček, Ph.D. (SCHP ČR)
Ing. František Svoboda (Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.)

Copyright © 2014–2023, Česká technologická platforma PLASTY - všechna práva vyhrazena.

ctpp logo kratke barva-99px-web   LOGO EU OP PIK 2017     MPO2706x112 95