Úvod

Česká technologická platforma PLASTY (ve zkratce ČTPP) byla založena v roce 2011 jako zájmové sdružení právnických osob podle zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník s cílem podporovat rozvoj plastikářského a souvisejícího zpracovatelského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit, včetně aktivit směřujících k ochraně životního prostředí a zlepšování pozitivního vnímání plastikářského průmyslu.

ČTPP působí jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností v oblasti výroby, zpracování, využití a recyklace plastů. Za tímto účelem podporuje výzkum, vývoj a inovace a podporuje šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií.

Posláním ČTPP je rovněž podpora a prosazování zájmů sektoru plastikářského průmyslu v oblasti národní i Evropské legislativy.

Copyright © 2014–2023, Česká technologická platforma PLASTY - všechna práva vyhrazena.

ctpp logo kratke barva-99px-web   LOGO EU OP PIK 2017     MPO2706x112 95