Cíle splněny

K 31. 12. 2014 byly splněny cíle a byl ukončen projekt 5.1 SPTP02/044 Plasty podporovaný v rámci OPPI - Spolupráce - Technologické platformy II.

Copyright © 2014–2021, Česká technologická platforma PLASTY - všechna práva vyhrazena.

ctpp logo kratke barva-99px-web   LOGO EU OP PIK 2017     MPO2706x112 95