• Akce
  • Pracovní setkání v Bohdanči

Pracovní setkání v Bohdanči

Revizi základních dokumentů, SVA a IAP a návrhu na jejich doplnění a aktualizaci byl věnován workshop s širší účastí členské základny 30. 3. 2017 v Lázních Bohdaneč. Dalšími významnými body jednání byly finanční a organizační otázky související s podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace a další postup při plnění cílů projektu. V posledním bodu programu byla diskutována rostoucí důležitost významu RIS3 strategií a Národních inovačních platforem, což klade zvýšené nároky na kvalitu zpracování strategických dokumentů včetně technologického foresightu pro oblast plastikářského průmyslu jakožto oblasti s významným potenciálem dalšího růstu.

Copyright © 2014–2022, Česká technologická platforma PLASTY - všechna práva vyhrazena.

ctpp logo kratke barva-99px-web   LOGO EU OP PIK 2017     MPO2706x112 95