• Akce
  • Konference Trendy vývoje a synergie v chemii a energetice

Konference Trendy vývoje a synergie v chemii a energetice

ČTP PLASTY ve spolupráci s ČTP SusChem, ČTP pro udržitelnou energetiku, Českou vodíkovou technologickou platformou a ČTP pro využití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu připravila konferenci Trendy vývoje a synergie v chemii a energetice, 14. 2. 2018 od 11 hodin v Technoparku Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Žižkova 7, Kralupy nad Vltavou.

Hlavními body programu byly

  • Vazby mezi chemií a energetikou, prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
  • Prezentace aktivit a vizí Českých technologických platforem SusChem, Plasty, Biopaliva, Udržitelná energetika a České vodíkové technologické platformy
  • Moderovaná diskuse „Spolupráce, synergie a překryvy v chemii a energetice“ s tématy CO2, bez(nízko)uhlíkatá ekonomika, zdroj uhlíku - energetika, průmysl, biopaliva dalších generací, alternativní paliva, vodík - zdroj energie i zdroj pro chemický průmysl, cirkulární ekonomika a dalšími

    Příloha: Prezentace (zde)

Copyright © 2014–2023, Česká technologická platforma PLASTY - všechna práva vyhrazena.

ctpp logo kratke barva-99px-web   LOGO EU OP PIK 2017     MPO2706x112 95