• Akce
  • Pracovní setkání k chemické recyklaci

Pracovní setkání k chemické recyklaci

Společné pracovní setkání ČTP Plasty a SCHP ČR – Pracovní skupiny pro chemickou recyklaci, zaměřené na chemickou recyklaci se uskutečnilo ve středu 17. 2. 2021 od 14.30 hod. formou telekonference (ZOOM).

Program:

  1. Výstupy z IT CR Cefic
  2. Úvodní informace k podkladům pro pracovní skupinu Chemická recyklace MŽP: stupeň recyklace/recyklační obsah
  3. LCA (spoluúčast pyrolyzníků, pilotní projekt)
  4. Materiálová bilance
  5. Státní správa – využití pro zpracování přebytku odpadních plastů, podpora chemické recyklace
  6. Zapojení v kampani „Chemie pomáhá“
  7. Různé

Copyright © 2014–2023, Česká technologická platforma PLASTY - všechna práva vyhrazena.

ctpp logo kratke barva-99px-web   LOGO EU OP PIK 2017     MPO2706x112 95