• Akce
  • Pěnový polystyren (EPS) a cirkulární ekonomika II

Pěnový polystyren (EPS) a cirkulární ekonomika II

Workshop "Pěnový polystyren (EPS) a cirkulární ekonomika II" se konal 28. 4. 2022 ve Vědecko-technickém parku v Kralupech nad Vltavou ve spolupráci ČTP Plasty se Sdružením EPS ČR a pod záštitou MPO.

Sdružení EPS ČR se spolu s dalšími národními asociacemi zastupujícími výrobce izolací a obalů z pěnového polystyrenu z celé Evropy k principům cirkulární ekonomiky hlásí od samého počátku. V roce 2018 byl uskutečněn workshop nazvaný „Pěnový polystyren a cirkulární ekonomika“, kterého se zúčastnili zástupci celého hodnotového řetězce od výrobců suroviny přes výrobce EPS produktů, stavební firmy až po odpadářské a recyklační společnosti. Velmi cenná byla účast zástupců MPO, MŽP a společnosti EKO-KOM.

Dalším krokem Sdružení EPS bylo zmapování materiálových toků pěnového polystyrenu od uvedení na trh až po zpracování odpadu. Na to navazovalo několik pilotních projektů, které prokázaly možnost využití odpadního obalového a stavebního pěnového polystyrenu. EKO-KOM ve svých statistikách oddělil EPS jako samostatně sledovaný materiál. MŽP v nové vyhlášce o katalogu odpadů zavedlo samostatný kód pro stavební odpadní EPS. Byl zprovozněn nový web www.recyklujemepolystyren.cz, kde je možné nalézt řadu užitečných informací o sběru, třídění a recyklaci EPS.

Tyto a další informace byly prezentovány a diskutovány na workshopu "EPS a cirkulární ekonomika II".

Program a prezentace jsou dostupné zde.

Copyright © 2014–2023, Česká technologická platforma PLASTY - všechna práva vyhrazena.

ctpp logo kratke barva-99px-web   LOGO EU OP PIK 2017     MPO2706x112 95