• Akce
 • Projekt Plasty III

Projekt Plasty III

Projekt Plasty III, navazující na projekt Plasty II, byl 10. září 2019 přihlášen k podpoře ve výzvě programu OP PIK – Spolupráce – Technologické platformy pro období do 30. 6. 2022. Cílem projektu Plasty III je zejména zajistit udržitelnost plastikářského průmyslu v oborech s vysokou přidanou hodnotou s využitím sofistikovaných technologií s přednostním zaměřením na podporu inovačních aktivit malých a středních podniků. Nedílnou součástí bude také pomoc při řešení ekologických otázek spojených s dalším využíváním plastů v budoucnosti a snaha o plné zapojení sdružených subjektů do projektů cirkulární ekonomiky.

Dílčími cíli jsou:

 • Zvyšování konkurenceschopnosti plastikářského průmyslu v České republice.
 • Stimulovat a podporovat provádění vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení, vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti plastikářského průmyslu.
 • Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v plastikářském průmyslu.
 • Zapojení České republiky do realizace činností PlasticsEurope a Evropské technologické platformy pro udržitelnou chemii v oblasti materiálů, obnovitelných zdrojů a udržitelnosti následujícími způsoby:
  • průběžné zpracování vize rozvoje sektoru
  • aktualizace technologického foresightu a strategického výzkumu v dlouhodobém horizontu (strategická výzkumná agenda, SVA)
  • aktualizace plánu zaměření výzkumných a vývojových aktivit a rozvoje moderních technologií (implementační akční plán, IAP)
  • vypracování cestovní mapy průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologií zejména v malých a středních podnicích
  • spolupráce při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit
  • monitorování výzkumných aktivit v rámci ČR i EU
  • monitorování legislativních požadavků důležitých pro další rozvoj plastů
  • iniciování a provádění vědecko-technických výzkumů – projektů
  • inicializace při formulaci společných výzkumných projektů
  • tvorba strategie využití plastových odpadů
  • výroba plastů využitelných pro opakovanou recyklaci
  • prevence úniku plastových částí do vodních toků a moří
  • cirkulární ekonomika
  • inovativní a ekonomická chemická recyklace plastů

Copyright © 2014–2020, Česká technologická platforma PLASTY - všechna práva vyhrazena.

ctpp logo kratke barva-99px-web   LOGO EU OP PIK 2017     MPO2706x112 95