• Akce
  • Projekt Plasty III

Projekt Plasty III

Projekt Plasty III, navazující na projekt Plasty II, byl 10. září 2019 přihlášen k podpoře ve výzvě programu OP PIK – Spolupráce – Technologické platformy pro období do 30. 6. 2022. Přihláška projektu nebyla přijata k hodnocení z důvodu opožděného podání.

 

Copyright © 2014–2023, Česká technologická platforma PLASTY - všechna práva vyhrazena.

ctpp logo kratke barva-99px-web   LOGO EU OP PIK 2017     MPO2706x112 95