Technologický foresight

V rámci řešení projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007178 „Plasty II“ (více o projektu zde), podporovaného v rámci OPPIK byl k 31. 10. 2017 ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR zpracován a k 30. 4. 2019 aktualizován Technologický foresight výroby a zpracování plastů v kontextu globálního vývoje (zde).

Tento dokument byl v rámci řešení projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0024004 „PLASTY IV“ (více o projektu zde) k 28. 2. 2022 aktualizován.

Aktuální verze Technologického foresightu je dostupná zde.

Vaše připomínky a náměty na doplnění uvítáme.

Copyright © 2014–2023, Česká technologická platforma PLASTY - všechna práva vyhrazena.

ctpp logo kratke barva-99px-web   LOGO EU OP PIK 2017     MPO2706x112 95