Skip to main content

Česká technologická platforma PLASTY

05 září, 2023

Česká technologická platforma PLASTY

Vítáme Vás na stránkách České technologické platformy PLASTY. Úkolem ČTP PLASTY je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch plastikářského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2023 byl řešen projekt  Plasty IV, podporovaný v rámci OP PIK. Hlavními výstupy projektu jsou aktualizace strategických dokumentů: Technologický foresight výroby a zpracování plastůStrategická výzkumná agenda a Implementační akční plán, zpracování Cestovní mapy průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologií se zaměřením zejména na malé a střední podniky a iniciování a spolupráce při přípravě společných projektů VaVaI.

12. 4. 2023 byl v rámci OP TAK, výzvy Technologické platformy - výzva I. k podpoře projekt Plasty V, reg. č. CZ.01.01.01/07/23_010/0001245, ke kterému bylo vydáno 1. 3. 2024 Ministerstvem průmyslu a obchodu rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt, který navazuje na projekt Plasty IV, je řešen v období 1. 7. 2023 - 30. 6. 2026. Mezi jeho hlavní cíle patří rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií plastikářského průmyslu se zaměřením na digitální a zelenou transformaci.

Vaše náměty, připomínky a spolupráci uvítáme.

V případě dotazů nebo zájmu o členství v ČTP PLASTY nás neváhejte kontaktovat.


Vaše náměty, připomínky a spolupráci uvítáme.

27
Členů ČTPP
12
let řešíme plasty
150+
projektů

V případě dotazů nebo zájmu o členství v ČTP PLASTY nás neváhejte kontaktovat.